Forside

ADVOKAT SCHAUMBURG oplyser ved indgåelse af aftale om bistand om størrelsen af det forventede honorar og måden honoraret beregnes på jf. forretningsbetingelserne

ADVOKAT SCHAUMBURG er en lille moderne advokatvirksomhed. Advokatvirksomheden er beliggende i udkanten af København.

ADVOKAT SCHAUMBURG tilbyder rådgivning og bistand til en stor kreds af klienter, såvel mindre som større nationale som internationale erhvervsvirksomheder, herunder også til fonde, foreninger og privat
personer.

ADVOKAT SCHAUMBURG dækker det voksende behov for en bred personlig rådgivning og dermed varetagelse af klienternes interesser inden for mange områder. Rådgivningen omfatter alle væsentlige
juridiske forretningsområder. Der henvises til advokatfirmaet Schaumburgs privatlivspolitik.

ADVOKAT SCHAUMBURG er ansvarsforsikret hos TRYG, policenr. 674.21.053 og medlem af Advokatsamfundet.